STRUKTUR YAYASAN

SIT Salsabila Maghfirah

H. Firman Muhammad Nur

H. Firman Muhammad Nur

Pengawas

Hj. Fitri Rahmi, Lc

Hj. Fitri Rahmi, Lc

Sekretaris

Dr. H. Ahmad Hatta, MA

Dr. H. Ahmad Hatta, MA

Pembina

Yaser Arafat

Yaser Arafat

Bendahara

H. Salewangan, Lc., MA

H. Salewangan, Lc., MA

Ketua Yayasan

Ummul Aimana, S.Ag

Ummul Aimana, S.Ag

Direktur Kepegawaian

Hj. Dian Eka Sari, S.P

Hj. Dian Eka Sari, S.P

Direktur Keuangan

Sekretaris

Tia Nur’aini, S,Pd

Tia Nur’aini, S,Pd

Kepala Sekolah PAUD

Alkodri, S.Pd

Alkodri, S.Pd

Kepala Sekolah SD

Ahmad Firdaus, S.Ag., Al Hafidz

Ahmad Firdaus, S.Ag., Al Hafidz

Kepala Sekolah SMP